Kovo 2 d. 11 val. kviečiame į nuotolinį seminarą – ,,Geoface“ – išmaniosios žemdirbystės sistema”.

Tai išmaniosios žemdirbystės sistema ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms ir jų agronomams. Sistema orientuota Baltijos šalių ūkiams ir jų lokaliems iššūkiams. Naudojant ,,Geoface“ vartotojas gali stebėti visų savo pasėlių būseną neišeidamas iš namų, įvertinti problemines lauko vietas, planuoti trešimus, purškimus ir taip efektyviau vykdyti savo veiklą.
“Geoface” yra ,,Linas agro Group“ dalis.

,,Geoface“ sistemą pristatys  produkto vadovė Rūta Masiulytė.

Seminaro nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE0MmU0YzQtN2VhNy00YjhhLWI0ZDgtMWY4ZDE3MWQwNGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243864a51-470c-4314-a939-57bf31cb1138%22%2c%22Oid%22%3a%226c6a0028-8c82-46bf-b93a-9303f1590d96%22%7d

GEOFACE_SEMINARAS_2.docx