2019 m. lapkričio 20 d. Veterinarinės medicinos katedroje vyko seminaras „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas pieninėje galvijininkystėje diegiant inovatyvias bandos valdymo, genetikos gerinimo ir šėrimo technologijas“. 4 ak. val. trukusiame seminare pranešėjai G. Kascėnas (UAB „Litgenas“), dr. E. Gedgaudas (Lietuvos galvijų veisėjų asociacija) ir T. Karalis (UAB Alltech) seminaro dalyvius supažindino su pašarų panaudojimu pieno ūkiuose mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, su Ecco feed bulių spermos ypatumais ir jos panaudojimu Lietuvos ūkiuose, taip pat pristatė pažangią kompiuterinę bandos valdymo programą bei Lietuvos karvių ir telyčių sėklinimo analizės duomenis.  Šio seminaro metu dalyviai sužinojo, jog net 18 proc. už klimato šiltėjimą sukeliančią dujų emisiją yra atsakingas būtent gyvulininkystės sektorius. Siekiant, kad visuotinis atšilimas būtų mažesnis nei 20 C, Lietuvos pienininkystės ūkiuose bus taikomi inovatyvūs gyvulių šėrimo metodai su atitinkamais priedais – probiotikais, gyvomis mielėmis, fermentiniais preparatais (NRG 100), taip pat skiriama daug dėmesio genetikai bei bandos valdymui.

Veterinarinės medicinos katedra