Rugsėjo 4 dieną, po Vilniaus kolegijos mokslo metų pradžios šventės, Agrotechnologijų fakulteto pirmakursiai susitiko su fakulteto administracija ir dėstytojais. Fakulteto dekanė Ramunė Vanagaitė linkėjo pirmakursiams semtis naujų žinių, noro keistis, būti žingeidiems ir atviriems naujiems dalykams. Po to studentai susitiko su atskirų studijų programų vadovais.