2019 m. balandžio 17 d. Agrotechnologijų fakultete vyko mokslinė-praktinė studentų konferencija „Šiuolaikinės technologijos darniai aplinkai 2019“, kurios tikslas – skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, keistis informacija apie šiuolaikinių technologijų taikymą siekiant darnios aplinkos bei formuoti atvirą lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką. Konferenciją atidarė ir jos dalyvius bei pranešėjus pasveikino fakulteto dekanė dr. N. Liepienė bei Studentų mokslinės draugijos pirmininkė Brigita Gerasimovaitė. Renginyje dalyvavo lektoriai iš Vilniaus kolegijos, Utenos kolegijos, Lietuvos agrarinių mokslų instituto, LR Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento, UAB Aart21 bei Agrotechnologijų fakulteto studentai, dėstytojai. Konferenciją moderavo Karolina Daučionaitė ir Mantas Kalasauskas.

Darnus vystymasis – pagrindinė ilgalaikė pasaulio vystymosi ideologija. Kiekvienas sprendimas ir kiekviena inovacija turi atitikti darnaus vystymosi principus,  siekiant išvengti neatitaisomos žalos žmonijai, gamtos ištekliams, nesukelti pavojaus ateities kartoms. Konferencijos metu nagrinėti taupaus ir palankaus aplinkai vartojimo aspektai, klimato kaitos įtaka fenologiniams reiškiniams, kenksmingų medžiagų ir atliekų bei teršalų kiekio mažinimo problemos. „Svarbiausia pradėti. Net ir geriausia idėja yra nieko verta, jeigu ir tik lieka idėja. O geros idėjos yra tos, kurios sugeba žmonių gyvenimą padaryti bent šiek tiek patogesnį, darnesnį“, – savo pranešime teigė Augustas Alešiūnas, UAB Art21 direktorius.

Konferencijoje dalyvavo 84 dalyviai, perskaityti 27 pranešimai agrobiologijos,  aplinkotvarkos, maisto, chemijos,  aplinkosaugos, veterinarijos tematika. Studentams buvo puiki galimybė panaudoti studijų metu įgytas žinias, bendradarbiaujant su dėstytojais atlikti tyrimus, stebėti jų kaitą, skleisti rezultatus, dalintis naujomis idėjomis, kūrybiškai spręsti eksperimentines ir teorines problemas.  Dėkojame visiems konferencijos dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir linkime glaudaus tolesnio  bendravimo ir bendradarbiavimo.

Konferencijos programa

Konferencijos organizatoriai