Prieš trisdešimt trejus metus Lietuvos sąjūdžio vedami pasukome nepriklausomos ir demokratinės VALSTYBĖS keliu. Kovo 11- ąją paskelbtas AKTAS tapo lemtingu slenksčiu, kurį peržengus LAISVĖ mums tapo didžiausia galimybe. Galimybe gyventi dorai ir teisingai, galimybe patiems tvarkyti savo gyvenimą, galimybe atsiverti pasauliui ir priimti pasaulį savo laisvoje valstybėje. Šiandien mes ir toliau puoselėjame mūsų visų Laisvę bei Nepriklausomybę. Tautos, bendruomenės vienybė, gimtoji kalba, kultūra ir tradicijos – tai pamatinės vertybės, kurias branginame ir branginsime. Gražaus besiskleidžiančio LAISVĖS pavasario gamtoje ir Jūsų širdyse!