Aktų salėje rinkosi gerai nusitekę naujieji pirmakursiai, fakulteto vadovai, katedrų vedėjai, dėstytojai.

Pirmakursius su nauju jų gyvenimo etapu sveikino fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė, prodekanė Ramunė Vanagaitė, Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedros vedėja dr. Gražina Palaitytė, Chemijos ir maisto technologijų katedros vedėja Jurgita Lazdauskienė, Chemijos studijų krypties komiteto pirmininkė Irena Čerčikienė, „Erasmus+“ koordinatorė Nijolė Ružienė, „Viko Flora“ vadovas Tomas Čižokas. Pirmakursiams jie linkėjo žingeidumo, kantrybės, užsispyrimo siekiant naujų žinių.

Geros kloties Jums, pirmakursiai!