Konkurse studijoms  gali dalyvauti visi studentai. Studijų  užsienio aukštojoje mokykloje trukmė  yra nuo 2 iki12 mėnesių. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Kur galite vykti studijuoti? Aukštųjų mokyklų sąrašą ATF studentų mobilumui studijoms rasite čia

Konkurse praktikai gali dalyvauti visi studentai.

Praktika užsienio institucijoje ar įmonėse pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn.

Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.Yra galimybė dalyvauti intensyviose programose, integruojant fizinį ir virtualų mobilumą. Šiuo atveju fizinio mobilumo trukmė yra 5-30 dienų. Intensyvių studijų programų metu turi būti įgyjami mažiausiai 3 ECTS kreditai.

Norint dalyvauti konkurse, iki rugsėjo 30 d. reikia užpildyti paraišką. Nuoroda į paraiškos formą: Paraiška

Paraiška pildoma naudojantis VIKO el. paštu.

Kviečiame studentus teikti paraiškas ir studijuoti ar atlikti praktiką užsienio institucijose ir įmonėse!
Daugiau informacijos:  Studentų mobilumas – VIKO Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną

studijų pakopą.

Konsultuoja:

ATF Erasmus+ koordinatorė    Nijolė Ružienė

El.p. n.ruziene@atf.viko.lt ;Tel. Nr. +370 640 48008

Studentų g. 39 A, 219 kab.