Jame dalyvavo Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė. Savo kalboje ji pasveikino fakulteto bendruomenę su naujaisiais mokslo metais, papasakojo apie laukiančius iššūkius, būsimus darbus. Posėdyje taip pat buvo pagerbta kadenciją baigusi ilgametė Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. Nijolė Liepienė. Bendruomenės nariai jai negailėjo šiltų žodžių už atliktus darbus, ne vienus metus fakultete kurtą šiltą ir darbingą atmosferą.

Posėdžio metu fakulteto studijų skyriaus vedėja Rasa Miakinkovienė apžvelgė studentų priėmimo studijuoti Agrotechnologijų fakultete rezultatus.