Šiandien prisimename tą 1939-ųjų metų rugpjūčio 23-iąją, kai Maskvoje buvo pasirašytas baisus išdavystės ir būsimo pasaulinio karo pradžios dokumentas – Molotovo-Ribentropo paktas. Juo buvo pasmerktos ištisos tautos, buvo pasmerkta pasaulio taika. Molotovo ir Ribentropo sutartis padarė didžiulę žalą Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Tūkstančiai žmonių buvo nužudyta, šimtai tūkstančių išvežta į vergiją Sibire.

Ši diena reiškia ir susitelkimą, pasmerkimą bei ryžtą kovoti. 1989 metais šimtai tūkstančių Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami pademonstruoti savo solidarumą. Ši grandinė – Baltijos kelias – nusidriekė nuo Vilniaus iki Talino.