2020 m. spalio 3 d. Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacija „Biodinamika LT“ organizuoja „Rudens biodinaminių preparatų seminarą“, skirtą biodinamikams bei norintiems jais tapti. Biodinaminė žemdirbystė – tai holistiniu požiūriu ir gamtos pusiausvyra, darna tarp žmogaus, gyvūnų ir augalų principais grįsta žemdirbystės forma. Seminare bus apžvelgiami rudens biodinamikų darbai, gaminami rudens biodinaminiai dirvos gerinimo ir augalų sveikatinimo preparatai. Gyvulių ir gyvūnų sveikata, veislininkystė yra vieni iš ūkio geros būklės rodiklių, kaip to pasiekti pasitelkiant genetiką ir teisingą mitybą patars Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė Edita Kristina Kaurynienė. Ji skaitys pranešimą tema „Ūkinių gyvūnų veisimo pagrindai, kurie leis ūkiui paprastai tvarkyti savo ūkinių gyvulių genetiką“.

Seminaro programą rasite čia.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra