Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra 2016 m. gegužės 10 d. suorganizavo “Erasmus+” strateginių partnerysčių projekto “Probleminio mokymo pritaikymas rengiant veterinarijos felčerius” (2014-1-LT01-KA202-000541) sklaidos ir valorizacijos konferenciją Vilniuje. Konferencijos tikslas – pristatyti sukurtus projekto intelektinius produktus ir jų panaudojimo galimybes veterinarijos felčerių profesinėje ir edukacinėje praktikoje.

Vet_pblKonferencijos dalyvius pasveikino direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai doc. dr. Žymantė Jankauskienė. Sveikinimo žodį tarė ir Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Vytautas Lauciūnas. Direktoriaus pavaduotojai pasidžiaugė „Erasmus+“ programos projektine iniciatyva, linkėjo sėkmingai pritaikyti didaktines inovacijas studijų procese. Vilniaus kolegijos konferencijos svečius taip pat pasveikino veterinarinės medicinos katedros socialinis partneris – Jakovo veterinarijos klinikos vadovas – dr. Jakov Šengaut, kuris pasidžiaugė diegiama didaktine inovacija, puoselėjančia veterinarijos felčerių bendrąsias kompetencijas.

Konferencijoje pranešimus skaitė Vilniaus kolegijos projekto vadovas dr. Mikas Balkevičius, Veterinarinės medicinos katedros doc. dr. Virginija Jarulė, „Altech“ įmonės direktorius Tomas Karalis, Buivydiškių veterinarijos klinikų felčerės Sabina Rabkovskaja ir Rūta Einorytė. Konferencijos pranešėjai pristatė projekto metu pasiektus rezultatus, probleminio mokymo metodikos taikymo ypatumus rengiant veterinarijos felčerius. Vet. felčeriai pasidalino savo patirtimi, mokantis pagal probleminio mokymosi metodiką. Po teorinių konferencijos pranešimų vyko praktinė probleminio mokymosi sesija, kurios metu konferencijos dalyviai praktiškai išbandė tam tikrus probleminio mokymosi veiksmus dirbant grupėse pagal probleminio mokymosi metodiką.

ErasmusProjekto sklaidos ir valorizacijos konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos socialiniai partneriai, tokie kaip: UAB „Jakovo veterinarijos klinika“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Veterinarijos klinika „TOTO“, VŠĮ „Tarandės gyvūnų namai“, VŠĮ „Buivydiškių veterinarijos klinika“, VŠĮ „VETA“, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Panevėžio kolegija, UAB „8 drambliai“, UAB „Grinda“ ir kt.

Šiuo projektu siekiama sukurti ir išbandyti praktiškai specialius probleminio mokymo metodinius instrumentus fasilitatorių ir studentų darbui pagal probleminio mokymo metodiką. Tikimasi, kad įdiegus probleminį mokymą Veterinarijos studijų programoje, studijos taps šiuolaikiškesnės, bus sudarytos  sąlygos studentams labiau mokytis savarankiškai.

Projektą administruoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projekto šalys-partnerės: Timisoaros žemės ūkio ir veterinarijos universitetas (Rumunija), Abivet veterinarijos klinika (Italija) ir Europos kokybės centras (Bulgarija).

Veterinarinės medicinos katedra