Įgyvendinamas Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Digital Support in Chemistry Teaching (DISTINCT)“. Pagrindinis projekto tikslas – ieškoti tinkamo požiūrio į skaitmeninę chemijos transformaciją, atsižvelgiant į pandemijos situaciją (COVID), plėtoti skaitmeninę pedagogiką, mišraus mokymo nuostatas, sukurti DISTINCT platformą.

Projekto koordinatorius – Krokuvos Jogailos universitetas (Lenkija).

Partneriai – Vilniaus kolegija, Vienos technikos universitetas (Austrija), Bolonijos universitetas (Italija), Latvijos universitetas, Europos chemijos teminių tinklų asociacija (Belgija).

Gegužės 11-13 dienomis ATF Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja, lektorė Nijolė Ružienė ir projekto vadovas Marius Ignatonis dalyvavo projekto partnerių susitikime Latvijos universitete Rygoje. Projektas jau įsibėgėjęs, todėl pagrindinis susitikimo tikslas buvo partnerių supažindinimas su projekto pažanga, eiga ir rezultatais. Buvo aptartos veiklos ir reikalingi ištekliai. Partneriai, atsakingi už projekto rezultatus, pristatė atnaujintus veiklų planus, aptarti terminai.

Artimiausia projekto veikla – mokomasis vizitas Bolonijos universitete (Italija), į kurį birželio mėnesį vyks trys Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorės – Nijolė Ružienė, Ingrida Radveikienė ir Kristina Žilionytė.