Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir lektorius Arnas Kukujevas 2018 m. lapkričio 19-26 dienomis dalyvavo „Erasmus plus“ programos strateginių partnerysčių projekto „EntrepreneurshipXchange through project-based learning“ (2017-1-BG01-KA205-035758) stažuotėje, Sofijoje (Bulgarija).
Stažuotės metu buvo mokomi Lietuvos ir Bulgarijos jaunimo darbuotojai probleminio ir projektinio mokymo fasilitacijos pagrindu: kurti projektiniam mokymuisi metodinę medžiagą, vadovauti ir vertinti grupes bei komandas mokymosi metu.
Projekto metu daugiau kaip 20 fasilitatorių bei 30 jaunų žmonių mokyti dirbti pagal probleminio ir projektinio mokymosi metodikas, pritaikyta speciali projektinio mokymosi metodika verslininkiškumo mokymui(si).
Projektą remia Bulgarijos „Erasmus+“ Nacionalinė agentūra, administruoja Bulgarijos atminties fondas. Projekto partneriai yra VšĮ „Probleminio mokymo institutas“ ir Vilniaus kolegija (asocijuotas partneris).

Projektų vadovas Mikas Balkevičius