Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra pradėjo taikyti probleminio mokymosi strategiją, rengiant veterinarijos felčerius. Probleminio mokymosi seminarai organizuojami kaip „Erasmus+” strateginių partnerysčių projekto “Probleminio mokymosi pritaikymas rengiant Veterinarijos felčerius” (2014-1-LT01-KA202-000541) dalis, kuria siekiama patikrinti probleminio mokymosi strategijos taikymo sąlygas, rengiant veterinarijos felčerius, pastariesiems sprendžiant profesinės srities problemas. Pilotiniai probleminio mokymosi bandymai vyks 2016 m. kovo – balandžio mėnesiais.Erasmus LOGO

Projekto vadovas dr. Mikas Balkevičius pabrėžė, kad ši moderni mokymosi strategija yra puiki alternatyva tradiciniam paskaitos mokymo formatui, kur studentai daug pasyviau priima informaciją bei ją įsimena. Probleminiam mokymui būdingos visos šiuolaikinio mokymosi charakteristikos: mokymasis yra kolaboratyvus, savivaldus, kontekstualus ir konstruktyvus. Todėl šios strategijos nauda pasireiškia ne tik giliau įsimenamomis profesinėmis žiniomis, bet ir besimokančiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimu mokymosi procese.

VET_PBL_LOGO

Veterinarinės medicinos katedros docentė dr. Virginija Jarulė pastebi, kad probleminio mokymo seminarai pasižymi itin dideliu studentų įsitraukimu, išaugusia jų motyvacija dėl įdomiai pateikiamos probleminės užduoties, kurią studentai turi savarankiškai išspręsti, ją struktūruojant, atliekant informacijos tyrimą, kuriant problemos sprendimo strategijas ir rašant metakognityvines refleksijas.

Šiuo projektu siekiama sukurti ir išbandyti praktiškai specialius probleminio mokymo metodinius instrumentus fasilitatorių ir studentų darbui pagal probleminio mokymo metodiką. Tikimasi, kad įdiegus probleminį mokymą Veterinarijos studijų programoje, studijos taps šiuolaikiškesnės, bus sudarytos  sąlygos studentams labiau mokytis savarankiškai.

Projektą administruoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projekto šalys-partnerės: Timisoaros žemės ūkio ir veterinarijos universitetas (Rumunija), Abivet veterinarijos klinika (Italija) ir Europos kokybės centras (Bulgarija).

<

Projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius