Gruodžio 20 d. įvyko ATF tarybos posėdis. Jo metu dekanė dr. Nijolė Liepienė pristatė metinę

fakulteto veiklos ataskaitą už 2021-2022 m.m. Po aptarimo ir diskusijų taryba vieningai ataskaitai pritarė.