Nuo 2016 m. kovo 7 d. iki 2016 m. balandžio 1 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2016 metų pavasario semestre, turi pateikti elektroninius prašymus-anketas .

 

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis negu pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis.
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (950 Eur).
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 280 Eur). Papildomą informaciją jums suteiksPaskolų skyriaus vyriausioji specialistė Alina Adamonienė
  • Valstybinio studijų fondo
  • Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Tel. +370 5 2553 371, el. paštas alina.adamoniene@vsf.lt