Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 23 d. (15 val.) studentai, siekiantys gauti valstybės remiamą paskolą 2018 metų pavasario semestre, turi pateikti elektroninius prašymus-anketas .

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis negu pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis.
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (950 Eur).
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 280 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Papildomą informaciją jums suteiks
Valstybinio studijų fondo
Paskolų skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Mažylytė
Tel. +370 5 2553 371, el. paštas vaida.mazylyte@vsf.lt