2019 m. balandžio 29 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Organinių junginių įvairovė: alkoholiai, karboniliniai junginiai ir karbosirūgštys“ Vilniaus Žemynos gimnazijos 11 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Ana Lavrinovič. Praktiniame seminare dalyvavo 8 moksleiviai.
Dėstytoja Dalė Židonytė aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles, moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Dėstytoja aptarė alkoholių, karbonilinių junginių ir karboksirūgščių gavimo būdus, savybes, dažniausiai sutinkamų junginių gamtinius šaltinius ir panaudojimą. Chemijos laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami laborantės Viktorijos ir dėstytojos, atliko eksperimentinį darbą „Alkoholių, karbonilinių junginių ir karboksirūgščių bei jų darinių fizikinių ir cheminių savybių tyrimas“. Buvo atlikti įvairūs bandymai: stebėta etilo alkoholio reakcija su metaliniu natriu, patikrintos glicerolio rūgštinės savybės, iš būdingo kvapo atpažinta dietilo eteris ir etilacetatas, atlikta „sidabrinio veidrodžio“ reakcija, atlikta oksalo rūgšties oksidacija kalio permanganatu, salicilo rūgšties terminis skaidymas, spiritinio muilo tirpalo hidrolizė ir netirpių kalcio muilų susidarymas.
Žemynos gimnazijos moksleiviai Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijos praktiniuose seminaruose dalyvauja ne pirmą kartą. Mokytoja A. Lavrinovič rūpinasi moksleivių chemijos žiniomis, ugdo jų žingeidumą ir gebėjimą eksperimentuoti.

Chemijos katedra