2019 m. kovo 19 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Organinių junginių įvairovė: alkoholiai, karboniliniai junginiai ir karbosirūgštys“ Vilniaus Žemynos gimnazijos 9 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Aušra Degutytė. Praktiniame seminare dalyvavo 11 moksleivių.
Dėstytoja Dalė Židonytė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, taip pat aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles.
Dėstytoja aptarė alkoholių, karbonilinių junginių ir karboksirūgščių savybes, dažniausiai sutinkamų junginių gamtinius šaltinius ir panaudojimą. Chemijos laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami laborančių Viktorijos, Karolinos ir Eglės, atliko eksperimentinį darbą „Alkoholių, karbonilinių junginių ir karboksirūgščių bei jų darinių fizikinių ir cheminių savybių tyrimas“. Buvo atlikti įvairūs bandymai: gautas natrio etilatas, patikrintos glicerolio rūgštinės savybės, iš būdingo kvapo atpažintas dietilo eteris ir etilacetatas, atlikta „sidabrinio veidrodžio“ reakcija, pademonstruotos aldehidų redukcinės savybės, atlikta oksalo rūgšties oksidacija kalio permanganatu, salicilo rūgšties terminis skaidymas, spiritinio muilo tirpalo hidrolizė ir netirpių kalcio muilų susidarymas.
Žemynos gimnazijos moksleiviai Vilniaus kolegijos chemijos laboratorijos praktiniuose seminaruose dalyvauja ne pirmą kartą. Mokytoja A. Degutytė rūpinasi moksleivių chemijos žiniomis, ugdo jų žingeidumą ir gebėjimą eksperimentuoti.

Chemijos katedra