Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2017 m. gegužės 10 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus Žemynos gimnazijos 1-3 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Aušra Degutytė. Praktiniame seminare dalyvavo 21 moksleivis.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla taip pat aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje ir pasidalino į dvi grupes.

Dėstytoja I. Čerčikienė paaiškino moksleiviams titrimetrijos metodo esmę, aptarė titravimo metodus bei būdus, supažindino moksleivius su darbe naudojamomis medžiagomis ir aptarė praktikumo „Titrimetrija“ eigą. Moksleiviai susipažino su darbo metodika ir, vadovaujami dėstytojų Irenos ir Jolantos bei SMD narės Eglės, acidimetriniu metodu nustatė natrio karbonato kiekį tiriamame tirpale titruodami jį stiklinėmis ir skaitmeninėmis biuretėmis bei automatiniu titratoriumi. Po to moksleiviai apskaičiavo ir aptarė gautus rezultatus.

Kita moksleivių grupė, vadovaujama studijų programos Cheminė analizė trečio kurso studentės Gabrielės Šimonytės ir laborantės Viktorijos, Soksleto aparate pagamino dilgėlių ekstraktą, ištyrė jo juslinės savybes. Iš arbatžolių sublimavimo būdu išskyrė kofeiną, gautus jo kristalus stebėjo pro mikroskopą, atliko jodą sublimaciją, išbandė jo tirpumą įvairiuose tirpikliuose. Iš morkų sulčių aliejumi išekstrahavo karotiną ir tirpius aliejuje vitaminus A ir D, dalomajame piltuve atskyrė tarpusavyje nesimaišančius sluoksnius. Etanoliu iš dilgėlių išekstrahavo chlorofilą, atskyrė žalios spalvos pigmentą chlorofilą nuo geltonos spalvos – ksantofilo. Adsorbcinės chromatografijos būdu aliuminio oksido kolonėlėje išskyrė keturias spalvotas zonas: geltona – Fe3+, melsvai pilka – Cr3+, žydra – Cu2+ ir rausva – Co2+ jonai; vario tetraamoniako sulfato tirpalu patikrino silikagelio adsorbcines-desorbcines savybes. Kiekviena moksleivių grupė pristatė ir aptarė atliktų eksperimentų rezultatus.

Žemynos gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi antrą kartą. Moksleiviai liko patenkinti konstruktyviu darbu ir dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.

Chemijos katedra