Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2019 m. balandžio 30 d. vyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras „Vandens kietumo nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodais“ Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 9 kl. moksleiviams. Praktikume dalyvavo 15 moksleivių, lydimų chemijos mokytojos Inos Razmislevičienės.
Dėstytoja Dalė Židonytė išnagrinėjo saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles, moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje.
Dėstytoja pristatė teorinį titrimetrijos kursą, aptarė vandens savybes ir jo svarbą, vandens kietumą sąlygojančius jonus, supažindino su darbe naudojamomis medžiagomis ir priemonėmis, aptarė praktikumo eigą. Po to moksleiviai, vadovaujami lektorių Dalės ir Jolantos bei laborantės Viktorijos, konduktometru išmatavo įvairių geriamojo vandens mėginių savitąjį elektrinį laidį (SEL), nustatė laikiną vandens kietumą acidimetriniu metodu, titruodami stiklinėmis biuretėmis bei bendrąjį vandens kietumą kompleksonometrijos metodu, titruodami skaitmeninėmis biuretėmis. Darbo pabaigoje moksleiviai apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.
Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos  moksleiviai laboratorijoje lankėsi ne pirmą kartą. Fakulteto svečiai liko patenkinti praktiniu seminaru, šiltu ir dėmesingu Chemijos katedros dėstytojų ir laborantės priėmimu.

Chemijos katedra