Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos 9- 10 kl. moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Alena Gudalevič. Praktiniame seminare, kuris vyko 2018 m. sausio 12 d.  dalyvavo 10 moksleivių.

Mokslo taikomosios veiklos laboratorijos vedėja Nijolė Ružienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, pristatė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla taip pat aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė išdėstė teorinį procentinių tirpalų gamybos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė darbo eigą. Po to moksleiviai, vadovaujami lektorės I. Čerčikienės ir laborančių Viktorijos ir Karolinos, atliko praktikumą „Procentinės koncentracijos tirpalų gamyba ir koncentracijos nustatymas areometru“.

Moksleiviai susipažino su darbo metodika, atliko skaičiavimus, pagamino procentinės koncentracijos tirpalus iš kristalohidratų, nustatė tirpimo šiluminį efektą, išmatavo pagaminto tirpalo koncentraciją areometru ir aptarė gautus rezultatus.

Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu, dėmesingu Chemijos katedros darbuotojų priėmimu.

Chemijos katedra