2017 m. balandžio 20 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos 1-3 gimnazijos klasių moksleiviams. Praktiniame seminare dalyvavo 16 moksleivių, juos lydėjo chemijos mokytoja Jolanta Žilionienė.

Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, specializacijomis Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla, aptarė saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisykles. Moksleiviai pasirašė saugos ir sveikatos instruktavimų kortelėje ir pasidalino į dvi grupes.

Dėstytoja I. Čerčikienė paaiškino titrimetrijos metodo esmę, metodus, supažindino moksleivius su darbe naudojamomis medžiagomis ir aptarė laboratorinio darbo „Vitamino C nustatymas vaisių sultyse“ eigą. Moksleiviai įvairiose sultyse nustatė vitamino C kiekį jodometriniu metodu ir apskaičiavo bei palygino gautus rezultatus.

Dėstytoja Dalė Židonytė su kita moksleivių grupe trumpai aptarė šiuolaikinius instrumentinius tyrimo metodus bei spektrofotometrinę analizę. Laboratorijoje moksleiviai, vadovaujami dėstytojos ir laborantės Viktorijos bei SMD narės Reginos, atliko eksperimentinį laboratorinį darbą „Chlorofilo (a,b) ir bendros karotinoidų koncentracijos nustatymas augalinėje žaliavoje“. Moksleiviai pagal metodiką iš įvairių prieskoninių žolelių paruošė spiritinius ekstraktus, kuriuose spektrofotometru nustatė mėginio šviesos sugertį, apskaičiavo chlorofilo (a,b) ir bendrą karotinoidų koncentracijas bei aptarė rezultatus.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos moksleiviai Chemijos laboratorijoje lankėsi pirmą kartą. Svečiai liko patenkinti konstruktyviu darbu, dėmesingu Chemijos katedros priėmimu.