Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos laboratorijoje 2017 m. sausio 25 d. įvyko praktikumų ciklo „Chemija – tai viskas, kas mus supa“ praktinis seminaras Šiaulių Didždvario gimnazijos 9 kl. 35-iems moksleiviams, kuriuos lydėjo chemijos mokytoja Virginija Savickaitė. Su saugaus darbo reikalavimais chemijos laboratorijoje supažindino MTVL vedėja N. Ružienė, ji pristatė Agrotechnologijų fakultete vykdomas studijų programas, išsamiai supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė, aptarė specializacijas Cheminiai ir Biocheminiai tyrimai, supažindino su praktikomis, karjeros galimybėmis, Studentų mokslinės draugijos veikla. Chemijos katedros vedėja I. Čerčikienė pristatė teorinį titrimetrijos kursą, supažindino su medžiagomis ir naudojamomis priemonėmis, aptarė praktinio darbo „Laikinojo vandens kietumo nustatymas“ eigą. Po to moksleiviai pasidalino į dvi grupes, vadovaujami lektorės I. Čerčikienės ir laborantės Viktorijos moksleiviai konduktometru išmatavo savitąjį elektrinį laidį (SEL), nustatė laikiną vandens kietumą acidimetriniu metodu, titruodami stiklinėmis biuretėmis bei kompleksonometrijos metodu, titruodami skaitmeninėmis biuretėmis. Darbo pabaigoje apskaičiavo bei aptarė gautus rezultatus.

Dėstytoja Dalė Židonytė pristatė teorinį augalinės kilmės rauginių medžiagų, vadinamų taninais, kursą. Tai sudėtingi organiniai, azoto neturintys augaliniai junginiai, kurių struktūros pagrindą sudaro daug hidroksigrupių turintys įvairios cheminės sudėties fenoliai, pasižymintys sutraukiančiomis, antioksidacinėmis, priešmikrobinėmis savybėmis. Taninai kaupiasi įvairiose augalo dalyse – žievėje, medienoje, lapuose, vaisiuose. Arbatoje taip pat yra daug taninų (arbatos polifenoliai yra vadinami katechinais, flavinais ir rubigenais), jų koncentracija žaliojoje arbatoje yra daug didesnė negu juodojoje.

Laboratorijoje, vadovaujami lektorės D. Židonytės ir laborantės Jūratės, moksleiviai atliko praktinį darbą „Taninų kiekio nustatymas arbatžolėse“ permanganatometriniu metodu. Moksleiviai pagal metodiką atliko iš anksto paruoštų įvairių arbatų vandeninių ištraukų tyrimą, apskaičiavo taninų kiekį, išreikštą procentais. Po to grupės apsikeitė vaidmenimis.

Fakulteto svečiai liko patenkinti praktiniu seminaru, šiltu ir dėmesingu Chemijos katedros dėstytojų ir laborančių priėmimu.

Chemijos katedra