Agroverslo technologijų studijų programos studentai kartu su lektorėmis Edita Kristina Kauryniene ir Rasa Miakinkoviene lapkričio 7 d. lankėsi   Ritauto ir Kristinos Žukauskų bei Mindaugo Kinderio ūkiuose, Utenos rajone.
Kristinos ir Ritauto Žukauskų pienininkystės ūkyje dirba 4 robotai, kurie melžia karves, dalina pašarus, girdo veršelius. Toks ūkis, kuriame rankų darbą pakeičia robotai, yra kol kas vienintelis Utenos rajone. Robotams pradėjus melžti karves, padidėjo išmilžiai, nuolat tikrinama karvių sveikata, pieno kokybė. Ūkio šeimininkai sunkiausiu pieno ūkiams metu neprarado tikėjimo savo pieno ūkio ateitimi ir toliau jį modernizuoja ieškodami ūkio modernizavimo galimybių bei siekdami garantuoti nepriekaištingą kitų sistemų: šėrimo, vandens tiekimo, apšvietimo, ventiliacijos, karvių vaikščiojimo ir poilsio vietų įrengimų veikimą.
Ekonomikos specialistas Mindaugas Kinderis ES paramos dėka sukūrė mėsinių galvijų ūkį. Iš pradžių ūkyje buvo auginami mišrūnai, tačiau šiuo metu ūkis turi dvi pagrindines kryptis. Veislininkystės kryptį – auginti grynaveislius geros veislinės vertės Limuzinus. Limuzinų veislės galvijus ūkininkas perka iš Prancūzijos. Antroji kryptis – perdirbimas. Pagal projektą baigiamos įrengti mėsos perdirbimo patalpos. Mindaugas Kinderis yra Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos tarybos narys. Jo teigimu, „Limuzinų ūkis – tai verslas, o šiam verslui reikia ekonomikos, zootechnikos, veterinarijos bei agronomijos žinių“.
Agroverslo technologijų studijų programos socialinių partnerių gretos vis didėja. Apsilankymo Limuzinų ūkyje metu buvo įteikta bendradarbiavimo sutartis. Socialinių partnerių Ritauto ir Kristinos Žukauskų bei Mindaugo Kinderio dėka Agroverslo technologijų studentai turėjo galimybę atlikti praktiką. Džiugu, kad tolimesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padės tobulinti studijų programą ir užtikrins studentų praktinių įgūdžių tobulinimą.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė