Šią savaitę Vilniaus kolegijoje vyksta Tarptautinė personalo mokymo savaitė, kurioje dalyvauja virš 20 užsienio aukštųjų mokyklų lektorių.
Personalo mokymo savaitės dalyviams sudaryta turininga programa, kurioje numatyti mokymų savaitės dalyvių susitikimai su fakultetų atstovais.
Šios savaitės metu Zagrebo taikomųjų mokslų universiteto (Kroatija) lektorė dr. Gorana Ćosić Flajsig, kurios dėstymo sritis yra vandentvarka ir aplinkos vadyba, susitiko su Agrotechnologijų fakulteto chemijos katedros lektorėmis, pasidalino profesine patirtimi, aptarė studijų organizavimo aspektus. Viešnia lankėsi Agrotechnologijų fakulteto socialinio dalininko, Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriuje. Skyriaus vedėjas J. Dautartas ir vyr. specialistė I. Stankevičienė supažindino su skyriaus veikla, atliekamais tyrimais, aprodė laboratorijų patalpas. Dr. Gorana domėjosi Lietuvos paviršinio vandens (upių ir ežerų) kokybės kontrolės dažniu ir būkle bei pasidalino Kroatijos paviršinio vandens kokybės kontrolės problemomis. Viešnia teiravosi, kokiu dažniu atliekama ūkio subjektų išmetamų į aplinką teršalų kontrolė ir kokie yra didžiausi antropogeninės taršos šaltiniai. Dr. Gorana pateikė Kroatijos ūkio subjektų išmetamų į aplinką teršalų kontrolės problemas.
Džiugu buvo sutikti Vilniaus kolegijos Cheminės analizės studijų programos absolventes, kurios šiuo metu dirba Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriuje. Jos pristatė atliekamus tyrimus, taikomus tyrimų metodus, parodė tyrimams naudojamą įrangą.
Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra priėmė West University of Timisoara (Rumunija) lektorių Ionut Zisu ir Vienos universiteto (Austrija) Fizikinės chemijos katedros administratorę Elke Lampert. Po susitikimo su katedros dėstytojais ir studentais svečiams buvo suorganizuoti vizitai į Saugomų teritorijų lankytojų centrą bei Vilniaus universiteto Botanikos sodą.
Džiaugiamės gražiu Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto socialinių dalininkų bendradarbiavimu su fakulteto katedromis bei pagalba organizuojant vizitus svečiams iš užsienio aukštųjų mokyklų.

ATF Erasmus+ programos koordinatorė
Nijolė Ružienė