2018 m. kovo 28 d. Vilniaus kolegijos Veterinarinės medicinos katedros ir Vilniaus kolegijos veterinarinės klinikos darbuotojai kartu su studentais organizavo aplinkos tvarkymo akciją. Susirinko gausus būrys Veterinarinės medicinos katedros studentų bei dėstytojų. Draugiškai susibūrę, pavasariškai nusiteikę jie tvarkė aplinką. Veterinarinės medicinos katedra buvo maloniai nustebinta studentų parodyta iniciatyva ir geranoriškumu, tvarkant mūsų visų mylimo šunelio voljerą. Džiaugiamės turėdami draugiškus santykius su Veterinarinės medicinos katedros studentais ir dėkojame Jiems už talką. Taip pat dėkojame  Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedrai už darbo įrankių paskolinimą.

Veterinarinės medicinos katedra