2017 m. spalio 26 d. Chemijos katedros dėstytoja Dr. Inga Stankevičienė skaitė paskaitą „Darbas laboratorijoje“ Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje. Paskaitos tikslas – Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studijų programos Cheminė analizė viešinimas. Paskaitos metu moksleiviai buvo supažindinti su darbo specifika chemijos laboratorijoje. Buvo pristatytos saugaus darbo taisyklės. Aptarė vandens savybes, jo rūšis, tyrimų metodus, geriamam vandeniui keliamus reikalavimus. Atliko bandymą – vandeninių tirpalų pH nustatymas panaudojant pramoninius ir gamtinius indikatorius. Mokiniai aktyviai dalyvavo diskusijoje, universaliuoju indikatoriumi nustatė aktyvią vandens reakciją ir apibendrino bandymo rezultatus.

Chemijos katedra