2023 m. lapkrčio 14 d Vilniaus kolegijos direktorės pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė ir  Agrotechnologijų fakulteto dekanė Ramunė Vanagaitė dalyvavo Vilniaus rotušėje vykusiame tarptautiniame „Agromaisto forume 2023“ – didžiausiame agromaisto sektoriaus forume Baltijos šalyse, vienijančiame politikos, verslo ir mokslo lyderius iš visos Europos.

Forumo tema – „Taika maistui: tvarumas, saugumas visuomenei ir planetai“. Renginio pagrindinis tikslas – spręsti įvairiapusius iššūkius, su kuriais susiduria agromaisto ekosistema.

Čia labai svarbus tarpsektorinis bendradarbiavimas, apimantis vyriausybines institucijas, privatų sektorių ir nevyriausybines organizacijas. Forume akcentuota, jog integruotomis komercinio ir viešojo sektorių pastangomis vietiniu, nacionaliniu bei pasauliniu mastu įmanoma pasiekti didelės pažangos maisto saugumo, tvarumo ir ekonominės gerovės klausimais.

„Agromaisto forumą 2023“ atidarė Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisijos narys Janusz Wojciechowski, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas, „AgriFood Lithuania DIH“generalinė direktorė, Europos metų klasterio 2022 koordinatorė  Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė.

Forumo panelinėse diskusijoje dalyvao daugiau nei 70 politikos, verslo ir mokslo lyderių iš visos Europos. Diskusijų dalyviai analizavo įvairius modelius, partnerystes bei strategijas, kurios padėtų transformuoti maisto sistemas, grindžiamas bendradarbiavimo modeliu.

Diskusijoje apie agromaisto sistemų ir socialinių bei ekonominių veiksnių sąveiką, kaip tvarumo garantą ateičiai, dalyvavo Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei, EURASHE  viceprezidentė dr. Nijolė Zinkevičienė.  Ji atstovavo Lietuvos kolegijų sektorių. Savo kalboje ji akcentavo mokslo ir verslo partnerystės svarbą, išsakė kolegijų lūkesčius agromaisto sektoriaus atstovams dėl glaudesnio bendradarbiavimo, rengiant specialistus, atliekant užsakomuosius tyrimus.

Dėkojame mūsų partneriamas “AgriFood Lithuania DIH” už prasmingą ir įvairiapusį bendradarbiavimą.

#AgriFoodForum2023 #AgromaistoForumas #AgriFoodLithuania #FoodSystemsTransformation #FoodSecurity #Sustainability #PeaceForFood #education