2017 m. sausio 20 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto dekanė dr. N. Liepienė ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktorė Elena Pelakauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties tikslas – skatinti bendruomenių nuolatinį ir įvairiapusį bendradarbiavimą, plėtoti bendradarbiavimą mokymosi visą gyvenimą srityje bei bendradarbiavimą studijų ir mokymosi programų rengimo srityje, efektyviau panaudoti pedagoginį potencialą, kas užtikrintų efektyvesnį išteklių panaudojimą.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla