Gruodžio 18-19 dienomis Raseinių r. „Karpynėje“ vyko Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos organizuojama tarptautinė konferencija „Ekologinio žemės ūkio plėtros politikos iššūkiai Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“, kurioje dalyvavo Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorės Edita Kristina Kaurynienė ir Inga Jančauskienė. Konferencijos dalyvius pasveikino LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis. Pranešimus skaitė LR Seimo, LR Žemės ūkio ministerijos, LR Aplinkos ministerijos, LR Žemės ūkio rūmų, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VšĮ „Ekoagros“ atstovai, AGRI+EKO+PLAN konsultantai, Latvijos, Estijos ir Lenkijos ekologinio žemės ūkio sektoriaus atstovai, ŽŪK „Lietuviško ūkio kokybė“ direktorius Mindaugas Maciulevičius, Biodinamika LT prezidentė Rasa Čirienė, ŽŪK „Ekotikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius, ŽŪKB „BIO – LEŪA“ direktorius Nikolajus Dubnikovas, pardavimų vadybininkas Viktor Bergner, „BalticAgro“ atstovas, dietistė Ugnė Radzevičienė, „Tradecorp Lietuva“ atstovai. Fakulteto dėstytojos dalyvavo apskrito stalo diskusijoje bei lankė ekologinius ūkius. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su LEŪA pirmininku Sauliumi Daniuliu. Konferencijos metu su laikraščio „ŠIANDIEN“ savininku ir žurnalistu Gintautu Kniukšta aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl informacijos sklaidos. Apie laikraštį galima pasiskaityti: http://www.siandien.info/

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedros lektorė
Edita Kristina Kaurynienė