Tęsiasi kraštovaizdžio dizaino studijų programos dėstytojų bendradarbiavimas su kolegomis iš Rumunijos. Lapkričio 12–15 dienomis Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedroje viešėjo dėstytojai iš Banato žemės ūkio mokslų ir veterinarinės medicinos universiteto Timišoaroje (Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara). Sodininkystės ir miškininkystės fakulteto profesoriai ir lektoriai atvyko pagal Erasmus+ personalo mobilumo dėstymui mainų ir Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programas. Svečiai iš Rumunijos susitiko su Agrotechnologijų fakulteto administracija.
Dėstytojų iš Rumunijos paskaitos Vilniaus kolegijos kraštovaizdžio dizaino studijų programos studentams palietė platų temų ratą. Profesorius Fora Ciprian George bei lektorius dr. Marius Virgil Silivasan aptarė ekologines miškų problemas šiltėjant klimatui Vidurio Europoje; pateikė aktualios informacijos apie tiriamas Rumunijoje plintančias naujas sumedėjusių bei žolinių augalų ligas ir invazines kenkėjų rūšis, taip pat kovos su jais priemones ir inovatyvias želdinių priežiūros technologijas. Profesorius Gabriel Szekely pristatė įžymiausius Rumunijos istorinius parkus, urbanistinį ir architektūros paveldą. Profesorius Cristian Berrar pristatė želdynų sistemą bei dekoratyviųjų želdinių įvairovę Timišoaros mieste. Be to, profesorius pasidalino savo patirtimi taikant naujausias kompiuterines programas studijų procese bei rengiant kraštovaizdžio dizaino projektus.
Svečiai domėjosi kraštovaizdžio architektūros objektais Lietuvoje, kraštovaizdžio architekto ar dizainerio profesijos statusu visuomenėje ir perspektyvomis. Vilniaus kolegijos kraštovaizdžio dizaino studijų programos dėstytojams buvo puiki proga su kolegomis iš užsienio palyginti tarpusavyje kraštovaizdžio dizaino Vilniaus kolegijoje bei analogiškos studijų programos Banato žemės ūkio mokslų ir veterinarinės medicinos universitete struktūras, atskirų dalykų turinį, baigiamųjų darbų parametrus, studijų kokybės užtikrinimo kriterijus ir įvertinimo metodus. Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedroje su svečiais buvo aptarti tarptautiškumo strategijų klausimai, dalyvavimas bendruose projektuose, seminaruose, konferencijose, dėstytojų ir studentų mobilumas bei tolimesnio bendradarbiavimo gairės.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijos katedra