2019 m. lapkričio 26 – 29 dienomis Seinajoki University of Applied Sciences (Suomija) vyko projekto NPHE-2019/10298 partnerių susitikimas. Projekto Quality Aspects of Animal Products tikslas – sukurti nuolatinį bendradarbiavimo tinklą tarp aukštojo mokslo institucijų. Tinklo tikslas – dalintis žiniomis, gerąja patirtimi apie gyvulininkystę, gyvūnų gerovę, gaminamų produktų kokybę, atsakomybės veiklas ir kaip šie dalykai yra tarpusavyje susieti, apimant maisto saugos ir kokybės grandinę nuo lauko iki stalo. Šiame pirmame etape trys universitetai iš Suomijos (Seinajoki University of Applied Sciences), Latvijos (Latvia University of Life Sciences and Technologies: Faculty of Food Technology ir Faculty of Agriculture) ir Lietuvos (Vilniaus kolegija/ University of Applied Sciences) yra tinklo partneriai. Tinklas organizuoja jungtines bendradarbiavimo veiklas, seminarus, praktinius užsiėmimus, intensyvius mokymo kursus, skatina universitetus partnerius veikti kartu, bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje, stiprinant ryšius su maisto perdirbimo įmonėmis, smulkiais ir stambiais ūkiais, mobilumo programose – aktyviai įtraukti tiek studentus, tiek dėstytojus, kurie perteiktų žinias, praktinę patirtį, perspektyvas apie kokybę, maisto gamybos plėtrą, modernią gyvulininkystę pieno bei mėsos sektoriuose, pasikeisti informacija apie panašumus ir skirtumus tarp trijų šalių partnerių. Susitikimo metu buvo pristatytas projektas ir svarbiausios veiklos, aptarti finansiniai klausimai. Kiekviena šalis turėjo pristatyti savo instituciją, vykdomas studijų programas, konkrečią studijų programą (Maisto technologija), susijusią su gyvūninės kilmės produktų kokybe, specializacijas, studijų planus, studijų dalykus/modulius, konkrečius modulius, kuriuose yra mokoma bendrųjų ir specifinių (gyvūninės kilmės produktų) maisto saugos ir kokybės aspektų. Kokie gyvūninės kilmės produktų kokybės bendrumai/skirtumai Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Aplankytos universiteto maisto kokybės laboratorijos. Vyko diskusijos, aptarti tolimesni darbai – intensyvūs mokymo kursai pieno ir mėsos (skerdimo) sektoriuje, kokybės aspektai pradinėje maisto grandinėje, numatyta tematika, planai, datos kitiems susitikimams.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė, doc. dr. Tomas Makaravičius