Aptarsime:

  1. 2022/2023 m.m. pagrindinius fakulteto  strategijos priemonių įgyvendinimo aspektus. Pranešėjos dr. Nijolė Liepienė, Ramunė Vanagaitė, Rasa Miakinkovienė.
  2. Sesijinių studijų vykdymo aktualijas 2022/2023 m.m., ir  gerąją patirtį. Pranešėja dr. Natalija Pozniak.
  3. Bendruomenės  įžvalgas dėl studijų kokybės ir bendruomeniškumo. Diskusiją moderuoja dr. Nijolė Liepienė