Be spindulio vilties šviesos
Pavergtų sielos galią žemė;
Mes nepažintumėm giedros,
Ir būtų mūs darbai aptemę.
(Maironis)

Su džiaugsmu ir šviesa beldžiasi pavasaris, kartu su gamtos atbudimu atnešdamas vieną gražiausių švenčių – Šv. Velykas.
Šiemet jos bus kitokios negu įprastai. Negalėdami susėsti prie vieno stalo su savo artimaisiais, pabūkime mintimis su jais, pasidalinkime dvasios šiluma. Telydi Jus viltis ir ramybė, nes ramybė yra supratimas, susitelkimas, situacijos kontrolė bei pasitikėjimas.
Tegul prisikėlimo džiaugsmas prikelia mus iš vienatvės, silpnumo ir nevilties į stiprybę, grožį ir tikėjimą. Pasitikime artėjančias šventes šviesiomis mintimis, naujais užmojais ir prasmingais darbais.

Administracija