Konkurse studijoms  gali dalyvauti visi studentai.

Studijos užsienio aukštojoje mokykloje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn. Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn.

Yra galimybė derinti virtualias ir fizines studijas. Minimali fizinio mobilumo trukmė studijoms turėtų būti ne trumpesnė nei 3 mėn.

Kur galite vykti studijuoti? Aukštųjų mokyklų sąrašą ATF studentų mobilumui rasite čia

Konkurse praktikai gali dalyvauti visi 1-4 kursų studentai.

Praktika užsienio institucijoje ar įmonėje pagal Erasmus+ programą gali trukti nuo 2 iki 12 mėn.

Šį laikotarpį galima skaidyti į atskiras dalis, trumpiausia kurių turi būti 2 mėn. Yra galimybė derinti virtualią ir fizinę praktiką. Minimali fizinio mobilumo trukmė praktikai turėtų būti ne trumpesnė nei 2 mėn.

Norint dalyvauti konkurse, iki rugsėjo 30 d. reikia užpildyti paraišką. Nuoroda į paraiškos formą:  Paraiška

Paraiška pildoma naudojantis VIKO el. paštu.

Kviečiame studentus teikti paraiškas ir studijuoti ar atlikti praktiką užsienio institucijose ir įmonėse!

Daugiau informacijos: VIKO interneto puslapyje adresu

https://www.viko.lt/studentu-mobilumas/#stud

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti Erasmus+ programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą.

Konsultuoja:

ATF Erasmus+ koordinatorė

Nijolė Ružienė

El.p. n.ruziene@atf.viko.lt

Tel. Nr. +370 640 48008

Studentų g. 39 A, 219 kab.

Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos projektų vadovė  Vilma Kardauskė

El. p. v.kardauske@viko.lt, erasmus@viko.lt

Tel. nr. +370 615 80632