2017 m. gegužės 3 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto maisto technologijos studijų programos I, II, III kurso studentai ir dėstytojai V. Septilkienė, R. Marčenkovienė, L. Milašienė lankėsi „KG Group“ paukštininkystės verslo įmonėje AB „Vilniaus paukštynas“. Mokomosios išvykos tikslas – pamatyti, susipažinti su paukščių perdirbimo įmone kaip profesinių veiklos praktikų atlikimo vieta, įsidarbinimo galimybėmis, gamybos procesu realiomis darbo sąlygomis, maisto saugos ir kokybės užtikrinimo sistemomis, paukščių skerdimo ir paukštienos perdirbimo technologiniais procesais bei įrengimais.

Su „KG Group“ įmone, struktūra, veikla, verslais supažindino įmonės personalo vadybininkė Vilma Dumbrytė ir AB „Vilniaus paukštynas“ šviežios mėsos cecho technologė Lina Jaraminė. AB Vilniaus paukštynas ir AB Kaišiadorių paukštynas – savo veiklos istoriją mini nuo praėjusio amžiaus vidurio. Paukštynai priklauso „Kauno Grūdų“ įmonių grupei „KG Group“, vienai moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje bei Baltijos šalyse. Koncernas valdo procesus nuo grūdų auginimo iki paukštienos patiekimo ant vartotojų stalo. Nuo 1997 m. AB „Kauno grūdai“ kartu su AB „Vilniaus paukštynas“ ir AB „Kaišiadorių paukštynas“ sudaro vieną moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje – įmonių grupę  „KG Group“. Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynų veikla organizuojama vadovaujantis kokybės vadybos ir produktų saugos standartais: ISO 22000 bei Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos tinklų konsorciumo sistemos visaapimančiu maisto saugos standartu BRC. Tarptautiniai standartai įdiegti visuose veiklos etapuose: nuo perinimo iki galutinio produkto sukūrimo ir pristatymo į prekybos vietas. AB „Kauno grūdai“ verslai: miltų ir jų produktų verslas; greitai paruošiamų makaronų verslas; kiti verslai. Paukštininkystės verslams priklauso šviežios mėsos verslas – vienas  didžiausių  paukštienos  tiekėjas  mėsos  perdirbėjams  ir prekybos tinklams ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse; mėsos gaminių ir pusgaminių verslas, apimantis paukštienos pusgaminių gamybą ir pardavimus; šalutinių gyvūninių produktų verslas, kuris apima žaliavos, nenaudojamos žmonių maistui, perdirbimą.

Su šviežios mėsos verslu, gamyba, perdirbimu, technologijomis, įranga supažindino AB „Vilniaus paukštynas“ kokybės kontrolės vadovė Irena Laginauskienė. Į gamybines patalpas asmenys įleidžiami tik su specialia apranga, laikomasi visų privalomų higienos ir sanitarijos reikalavimų ir dar daugiau nei kitose mėsos perdirbimo įmonėse. Pažintis su gamyba prasidėjo nuo galutinio technologinio proceso etapo (pakavimo ir ženklinimo, išleidžiamos produkcijos) iki pradinio etapo (paukščių skerdimo ir priėmimo), t.y., pradedant nuo švariosios zonos ir užbaigiant nešvariąja zona.  Paukščių skerdimo ir perdirbimo ceche įdiegtos modernios linijos, paukščių iškrovimo procesas yra pilnai automatizuotas. Visa išpjaustyta vištienos krūtinėlių filė kalibruojama pagal svorį. Nuo pagamintos filė atskiriama mažoji filė, kurios apie 50 proc. yra išgyslinėjama ir kalibruojama pagal svorio grupes. Įmonėje įrengtos našios ir modernios srovinės pakavimo linijos, vertikalūs pakuotuvai, formuojantys indelius pakuotuvai, indelių pakavimo ir apvyniojimo linijos. Produkcija sandėliuojama šiuolaikiškose saugyklose, o iš jų vyksta produkcijos pristatymų paskirstymas pagal klientus. Įrengta vištienos dalių kalibravimo įranga, kuri gali pagal svorius suskirstyti ketvirčius, kulšis, blauzdeles ir filė produktus. Taip pat sumontuoti modernūs vištienos produktų apdorojimo įrengimai: filetavimo, mėsos išploninimo įrengimai; šviežios mėsos skerdenos dalių rūšiavimo linijos, pjaustymo įranga, kuri horizontaliai pjaudama pagamina ne tik vienodo svorio, bet ir vienodos formos pjaustytą filė. Kokybės vadovė Irena paaiškino, kad visi gamybos cechai yra sertifikuoti pagal naujausios BRC standarto versijos reikalavimus ir atitinka A kategoriją, taip pat yra sertifikuoti šviežios atvėsintos vištienos tiekėjai į tarptautinį restoranų tinklą „KFC“. Įmonėje  vykdoma „Halal“ produktų gamyba, atitinkanti šiems produktams keliamus reikalavimus. Studentams tai buvo galimybė ne tik pamatyti, susipažinti, bet ir užtvirtinti bei papildyti savo teorines žinias.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė