Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos studijų programos studentų komanda Karolina Daučionaitė, Agnė Aleknaitė ir Deividas Šalnis startavo tarptautinio konkurso „Maisto technologas 2019“  pirmajame etape, vykusiame lapkričio 22 d. Konkurso organizatoriai – Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedra (Lietuva) kartu su Valachijos universiteto Aplinkos inžinerijos ir maisto mokslo fakultetu (Rumunija). Konkurso tikslas – skatinti studentų kūrybiškumą, savarankiškumą, plėtoti profesinius jų gebėjimus maisto technologijos ir saugos srityse, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio aukštosiomis mokyklomis. Konkursas vyksta dviem etapais. Geriausius testo įvertinimus gavusios komandos bus kviečiamos dalyvauti antrajame etape, kur turės atlikti praktines užduotis maisto produktų technologijos, mikrobiologijos, juslinės analizės ir maisto produktų kokybės nustatymo laboratorijose.

Konkurso dalyviai, maisto technologijos studijų programos studentų komanda, pirmajame etape laikė testą nuotoliniu būdu, kurį sudarė 20 klausimų. Testo užduotys buvo susietos su mikrobiologijos, maisto technologijos, maisto saugos ir kokybės, fizikos-inžinerijos klausimais ir pateiktos anglų kalba. Testą atlikti komanda suspėjo laiku (20 min.). Ar pasisekė Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos studijų programos studentų komandai patekti į antrąjį etapą, sužinosime artimiausiu metu…

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė