2018 m. gegužės 11 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedroje viešėjo Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto studijų programų Chemija ir Nanomedžiagų chemija antro kurso studentai, kuriuos lydėjo dėstytojas profesorius Albinas Žilinskas. Svečiai domėjosi Maisto technologijos studijų programa, dėstomais dalykais/moduliais, studentų atliekamais praktiniais, laboratoriniais darbais, nes jie studijuoja pasirenkamą dalyką –Maisto chemija. Universiteto studentai turėjo galimybę pabūti bendrosios maisto produktų technologijos, mėsos produktų gamybos, juslinės analizės, duonos kepimo, chemijos laboratorijose, apsilankyti Maisto technologijos katedroje. Studentams trumpai buvo pristatytos fakultete vykdomos studijų programos: Agroverslo technologijų, Veterinarijos, Kraštovaizdžio dizaino, Cheminės analizės ir išdalinti lankstinukai apie Maisto technologijos studijų programą. Universiteto studentus į laboratorijas lydėjo MT katedros vedėja lektorė Laimutė Milašienė ir CH katedros lektorė Dalė Židonytė. Pirmiausiai svečiai lankėsi Duonos kepimo ir miltinės konditerijos laboratorijoje, kurioje susipažino su maisto saugos ir kokybės reikalavimais, veikla realiomis sąlygomis ir esama technologine įranga. Praktikų vadovė Stasė Giedraitienė papasakojo apie gamybinį procesą, gaminių įvairovę, parodė, kaip veikia tešlos dalijimo įrenginys, tešlos kočiojimo mašina, ir visus pavaišino laboratorijoje iškeptais kepiniais bei arbata. Vėliau VU studentai apsilankė bendrosios maisto produktų technologijos, mėsos produktų gamybos laboratorijose, susipažino su technologine įranga, vykdomais technologiniais procesais, atliekamais laboratoriniais darbais. Juos ypač sudomino vaizdinės priemonės, kaip antai: cukrus ir sirupai, prieskoniai, netradicinės žaliavos, grūdai ir miltai, maisto priedai, mėsos gaminių apvalkalai ir kt. Susitikimo pabaigoje VU studentai lankėsi chemijos laboratorijose, kuriose laboratorinius darbus atlieka maisto technologijos bei cheminės analizės studijų programos studentai. Svečiai buvo maloniai nustebinti, kad Vilniaus kolegijos studentai dirba su modernia laboratorine įranga. Susitikimo metu buvo sukurta nuoširdi, dalykiška, šilta, draugiška aplinka, o ateityje planuojama pasikeisti atsakomuoju vizitu…

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė
Chemijos katedros lektorė Dalė Židonytė.