2017 m. kovo 17 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Maisto technologijos katedroje viešėjo Paberžės „Verdenės“ gimnazijos 9 – 10 klasės moksleiviai, kuriuos lydėjo biologijos mokytoja metodininkė Regina Stankevičienė. „Verdenės“ gimnazijoje visą savaitę vyko gamtos mokslų dienos, todėl mokytojos Reginos ir MT katedros vedėjos Laimutės Milašienės iniciatyva buvo suplanuotas vizitas apsilankyti Agrotechnologijų fakultete, susipažinti su fakultete vykdomomis studijų programomis „arčiau gamtos“. Gimnazijos moksleiviai turėjo galimybę pabūti, pasijausti studentais fakulteto auditorijose, bendrosios maisto technologijos, mėsos produktų gamybos, juslinės analizės, duonos kepimo, chemijos laboratorijose, apsilankyti maisto technologijos katedroje, dėstytojų kambaryje, fakulteto dekano kabinete. MT14A grupės studentė Saulė Kalinauskaitė vaizdžiai, studentiškai pristatė maisto technologijos studijų programą, pasidžiaugė studijomis ir studentišku gyvenimu Vilniaus kolegijoje. Taip pat ji pristatė ir kitas fakultete vykdomas programas: agroverslo technologijų, veterinarijos, kraštovaizdžio dizaino, cheminės analizės bei atsakė į pateiktus moksleivių klausimus. Moksleiviams buvo išdalinti lankstinukai apie fakulteto studijų programas, karjeros dienas, tušinukai ir kt. Paberžės „Verdenės“ gimnazija įteikė atminimui moksleivių pagamintą floristinę dovaną MT katedrai. Vėliau, maisto chemijos laboratorijoje vyko laboratorinis darbas „Vitamino C kiekio nustatymas sultyse“. Juk pavasaris – vitaminų stygius. Lektorė L. Milašienė supažindino moksleivius su saugaus darbo Chemijos laboratorijoje taisyklėmis  ir aptarė laboratorinio darbo esmę. Moksleiviai, vadovaujami dėstytojos Laimutės, laborantės Viktorijos, studentės Saulės jodometriniu metodu, titruodami jodo tirpalu ir naudodami krakmolo tirpalą kaip indikatorių, nustatė vitamino C kiekį ananasų, apelsinų, obuolių ir skirtingų vaisių mišinio sultyse. Gimnazijos moksleiviai titruodami fiksavo sulčių spalvos pokytį į melsvai pilką spalvą, užrašė titravimui sunaudoto jodo kiekį ml, skaitines reikšmes įstatę į formules apskaičiavimo vitamino C kiekį mg/100 g produkto. Kiekviena moksleivių grupė pristatė gautus rezultatus. Didžiausias kiekis vitamino C buvo nustatytas apelsinų sultyse. Po atlikto laboratorinio darbo, MT katedroje visi pasivaišinome namų sąlygomis konservuotomis obuolių sultimis ir šokoladu. Duonos kepimo ir miltinės konditerijos laboratorijoje praktikų vadovė Stasė Giedraitienė moksleivius supažindino su gamybos procesu, įranga, veikla realiomis sąlygomis. Čia moksleiviai paragavo šviežiai iškeptų bandelių, kekso ir sausainių.

Susitikimo metu buvo sukurta nuoširdi, dalykiška, šilta, draugiška  ir darbinga aplinka.

Paberžės „Verdenės“ gimnazijos moksleiviai apsilankė ir Vilniaus kolegijos veterinarijos klinikoje.

Maisto technologijos katedros vedėja Laimutė Milašienė