2017-11-22 d. Vilniaus kolegijos Chemijos katedros vedėja Irena Čerčikienė ir lektorė Nijolė Ružienė dalyvavo Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos (LChPĮA) 20 metų jubiliejiniame renginyje, kuris vyko viešbutyje „Crown Plaza Vilnius“. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas yra LChPĮA narys.
Renginio programoje – konferencija „Lietuvos chemijos pramonės tendencijos ir iššūkiai ateičiai“ bei šventinis vakaras, kuriame buvo įteikti jubiliejiniai suvenyrai su asociacijos simbolika bei apdovanojimai aktyviausiems asociacijos nariams.
Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Ūkio ministerijos viceministrė Lina Sabaitienė.
Išsamų pranešimą tema „Chemijos pramonė Europoje: situacija ir perspektyvos bei iššūkiai“ pristatė Marco Mensink, Europos chemijos pramonės tarybos (Cefic) generalinis direktorius, o Lietuvos pramonininkų konfederacijos patarėjas ekonomikos klausimais Aleksandr Izgorodin atliko Lietuvos chemijos pramonės rodiklių apžvalgą, akcentavo chemijos pramonės reikšmę šalies ūkiui.
LChPĮA vykdantysis direktorius Giedrius Mažūnaitis kalbėjo apie Lietuvos chemijos pramonės tendencijas, perspektyvas bei iššūkius.
Konferencijos pabaigoje vyko panelinė diskusija „Kokio chemijos specialisto reikia įmonei?“, kurioje dalyvavo chemijos pramonės įmonių atstovai bei KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas Eugenijus Valatka ir Agrotechnologijų fakulteto lektorė Nijolė Ružienė.
Imonių atstovai akcentavo, kad be dalykinių kompetencijų, chemijos specialistui labai svarbios bendrosios kompetencijos, o sėkmingam specialisto parengimui būtinas aukštųjų mokyklų ir verslo atstovų bendradarbiavimas.

Chemijos katedra