Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete 2022 m. kovo 19 d. įvyko Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos (LChMA) ataskaitinė rinkiminė konferencija.

Konferenciją pasveikino LChMA prezidentė Daiva Lebednikaitė ir pakvietė Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorių Aivarą Kareivą pasidalinti jo parengtos knygos „Nuostabusis cheminių elementų pasaulis“ patirtimis. VKIF licėjaus „Forumas“, privačios mokyklos „Šaltinėlis“ chemijos mokytoja Regina Kaušienė nagrinėjo skaitmeninio turinio taikymo chemijos pamokose klausimus. Dr. Roman Voronovič aptarė Chemijos atnaujintų bendrųjų programų rengimo užkulisius ir iškėlė programos rengimo problemas. Po to prezidentė Daiva Lebednikaitė pristatė LChMA veiklos 2018-2021 m. ataskaitą ir įvyko LChMA tarybos bei Revizijos komisijos rinkimai.

Po pietų Vilniaus kolegijos Chemijos studijų krypties komiteto pirmininkė Irena Čerčikienė pristatė pranešimą „Studijų programa Cheminė analizė Vilniaus kolegijoje“ ir pakvietė chemijos mokytojus dalyvauti VK Agrotechnologijų fakulteto Chemijos ir maisto technologijos katedros dėstytojų mokymuose „Chemijos mokymasis kitaip“. Mokymuose pranešimus skaitė lektoriai Nijolė Ružienė, Jolanta Jurkevičiūtė, Ingrida Radveikienė, Jurgita Lazdauskienė, Elena Grinė, Tomas Čižokas.

VK Chemijos ir maisto technologijos katedros dėstytojų ir LChMA bendradarbiavimas tęsiasi.