Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Chemijos ir maisto technologijos katedros lektorės Irena Čerčikienė ir Jolanta Jurkevičiūtė 2022 m. gruodžio 14 d. Trakų r. Lentvario M. Šimelionio gimnazijoje 11-12 klasių moksleiviams pravedė praktikumą „Vandens kietumo nustatymas titrimetriniu ir elektrometriniu metodais“.

Dėstytojos supažindino moksleivius su studijų programa Cheminė analizė ir kitomis Agrotechnologijų fakultete vykdomomis studijų programomis, pristatė studijuojamus dalykus, praktikas ir karjeros galimybes. Moksleiviai sužinojo apie vandens įvairovę, jo rūšis, vandens kietumo atsiradimo priežastis ir minkštinimo būdus. Jie Išnagrinėjo acidimetrijos ir kompleksonometrijos metodo ypatumus, susipažino su naudojamomis medžiagomis, priemonėmis ir prietaisais bei aptarė tyrimo eigą.

Moksleiviai, vadovaujami dėstytojų Irenos ir Jolantos bei SMD narių Gabijos ir Dainoto, stiklinėmis ir skaitmeninėmis biuretėmis geriamajame vandenyje nustatė vandens kietumą, konduktometru išmatavo savitąjį elektrinį laidį bei aptarė rezultatus.

Moksleiviai turėjo galimybę praplėsti akiratį ir pagilinti žinias, susipažinti su šiuolaikiniais laboratoriniais prietaisais ir tyrimų metodais, įgyti tiriamosios veiklos įgūdžių. Bendradarbiavimas su šia gimnazija tęsiasi.