Spalio 22-28 dienomis Lietuvoje vyko vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“. Šia iniciatyva siekiama pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietime ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse. Šiame gražiame projekte dalyvavo daug Lietuvos įstaigų, tarp jų ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Fakulteto socialinė partnerė yra Lietuvos vokiečių kalbos asociacija. Jos pirmininkas Edvinas Šimulynas pakvietė Agrotechnologijų fakulteto lektorę Editą Kristiną Kaurynienę į tarptautinę Baltijos šalių konferenciją „Mokytojo asmenybės vaidmuo“, kuri vyko spalio 18-21 dienomis Liubeko mieste Katharineum‘e, Vokietijoje. Konferencijoje dalyvavo apie 100 vokiečių kalbos dėstytojų iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos, taip pat iš kitų šalių  vokiečių kalbos asociacijų: Rusijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos. Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija organizavo ir kompensavo konferencijos dalyvės kelionę.

Vokietijos užsienio bendrovė (DAG), įsikūrusi Liubeke, yra viena iš oficialių  Vokietijos  užsienio reikalų ministerijos organizacijų, kurios pagrindinė užduotis yra organizuoti ir įgyvendinti kvalifikacijos tobulinimą, mokymo priemones, skirtas vokiečių kalbos mokytojams iš Šiaurės ir Šiaurės Rytų Europos. Ši organizacija organizavo ir rėmė svečių priėmimą, apgyvendinimą, maitinimą gražiame uostamiestyje Liubeke, pažintinę kelionę po miestą.

Vykusioje tarptautinėje konferencijoje vokiečių kalbos specialistai klausė pranešimų apie mokytojo asmenybės vaidmenį užsienio kalbų pamokose, kraštotyrą vokiškai šnekančiose šalyse, vokiečių kalbos kalbotyros aktualijas, literatūrą. Dėstytojai lankėsi rašytojų Tomo Manno (Buddenbrook‘ų namai), Giunterio Grasso muziejuose, seniausioje Liubeko bibliotekoje. Vyko daug praktinių užsiėmimų (workshop‘ų), kurių  metu buvo taikomi įvairūs aktyvūs mokymo/si metodai, skaitmeninės Medijos ir įvairios idėjos planuojant vokiečių kalbos pamokas. Buvo kalbama  apie vokiečių kalbos pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą, vokiečių  kalbos mokymo priemonių įdiegimą vokiečių kalbos, kaip užsienio kalbos, pamokose.

Dėstytoja Edita Kristina Kaurynienė iš konferencijos parsivežė daug mokymo priemonių ir naujos bei vertingos informacijos apie užsienio kalbų dėstymą. Ji liko sužavėta pažintimi su DAG vadovu Martinu Heroldu, Jenos profesoriumi dr. Harmannu Funku bei kitais vokiečių kalbos specialistais. Gera priklausyti tokiai aktyviai ir rūpestingai LDV asociacijai. Šios LDV asociacijos (https://www.ldv.lt/) dėka nenutrūks ryšiai bei bendradarbiavimas su vokiškai šnekančiomis ir vokiečių kalbą puoselėjančiomis šalimis.

Apie konferenciją galima daugiau sužinoti :https://www.hl-live.de/aktuell/text.php?id=125527

 

 lektorė Edita Kristina Kaurynienė