Kraštovaizdžio dizainerė G. Jablonskienė plačiai domėjosi eko baseinų įrengimo naujovėmis, sėmėsi patirties Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, aplankė keletą kompanijų, kurios įrengia tokius baseinus, naudodamos šiek tiek skirtingas technologijas, pasirašė sutartį su viena garsiausių D. Britanijoje eko baseinų statybos firmų ir kartu su jos atstovu pradėjo projektuoti ir įrenginėti juos Lietuvoje ir užsienyje.

Lektorė studentus supažindino su eko baseino įrengimo technologijomis, nesudėtinga priežiūra, pateikė jos pačios ir kitų sukurtų bei įgyvendintų baseinų pavyzdžius Lietuvoje ir užsienyje. Eko baseinas – tai natūralus, absoliučiai švarus vandens telkinys, kurio vanduo neapdorotas cheminiais preparatais ar UV spinduliais. Augalai, augantys jame, iš vandens surenka nitratus, fosfatus ir kitas chemines medžiagas, kurias panaudoja augimui. Tokiu būdu baseine sukuriamas natūralus regeneracijos ciklas, išlaikant natūralią biologinę pusiausvyrą, vanduo išlieka skaidrus ir švarus. Eko baseiną sudaro dvi zonos: maudymosi ir augalų. Vanduo tarp šių dviejų zonų juda siurblių pagalba uždaru ratu, patenka į augalų filtravimo zoną, kurioje išvalomas, ir vėl keliauja į plaukimo zoną, o vandens paviršių išvalo skimeriai. Baseino krantai apsodinami augalais kuo artimesniais natūraliai aplinkai: baliniais ajerais (acorus calamus), paprastosiomis nendrėmis (Phragmites australis), paprastosiomis viksvomis (Carex nigra), geltonaisiais vilkdalgiais (Iris pseudacorus), paprastosiomis raudoklėmis (Lythrum salicaria), strėlialapėmis papliauškomis (Sagittaria sagittifolia) ir kitais.

Lietuvoje tokius vandens baseinus turi nedaugelis. Tokių baseinų įrengimas brangus, tačiau investicijos ilgametės ir atsiperkančios.

Kraštotvarkos ir agroverslo technologijų katedra