Jeigu pagrindinio ir papildomo priėmimo metu neįstojote dar turite galimybę tapti Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto studentu. Nuo 2020 m. rugsėjo 8 d. iki 2020 m. rugsėjo 11 d. Agrotechnologijų fakultete vyksta studentų priėmimas į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas šiose studijų programose:

AGROVERSLO TECHNOLOGIJOS (nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos);
CHEMINĖ ANALIZĖ (nuolatinės studijos);
MAISTO TECHNOLOGIJA (nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos);
VETERINARIJA (nuolatinės studijos);
KRAŠTOVAIZDŽIO DIZAINAS (nuolatinės ir nuolatinės sesijinės studijos);

Sutarčių pasirašyti kviečiame atvykti į Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą (Studentų g. 39A, Vilnius) 203 kabinetą nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

Telefonas pasiteirauti: 8 640 41782.
Teikti prašymus nuotoliniu būdu galite siųsdami užklausą el. paštu: administracija@atf.viko.lt

Pasirašydami studijų sutartį turite pateikti šių dokumentų originalus (parodyti) ir turėti jų kopijas (palikti):

  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitą (-us) vidurinį išsilavinimą liudijantį (-ius) dokumentą (-us);
  • kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  • kvitą, įrodantį 45 eurų studijų registracijos įmoką;
  • dokumentus, patvirtinančius vardo arba pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta tuo pačiu vardu arba ta pačia pavarde;
  • fotonuotrauką (3×4 cm).

Papildomų pasiekimų įtaka konkursiniam balui, stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas

Studijų programa Kriterijus Kriterijaus
vertė
Agroverslo
technologijos
Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą 1 balas
Vykdantiems žemės ūkio veiklą 1 balas
Cheminė analizė

Maisto technologija

Kraštovaizdžio dizainas

Veterinarija

Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą 1 balas
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programą
Baigusems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinką studijų programą
Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą
(vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse gauti pažymėjimai)

Informaciją apie priėmimo tvarką ir reikalingus dokumentus rasite: https://www.viko.lt/stojantiesiems/priemimas/