Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų teikimo pradžią. Prašymų teikimo pabaiga – 2023 m. kovo 7 d. (15 val.).

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2023 m. kovo 22 d.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 1 960 Eur;
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 2 940 Eur.

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti ir pateikti prašymus Fondui iki 2023 m. kovo 7 d.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos