Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2019 m. vasario 25 d. iki 2019 m. kovo 15 d. studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą 2019 m. pavasario semestre, privalo Fondo tinklalapyje IS „Parama“ užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą.

Studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 1 900 Eur per metus). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 950 Eur;
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2019 m. balandžio 3 dieną.

Paramos studentams vadybininkė
Kristina Borisevičienė