Valstybinis studijų fondas skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų – anketų teikimo pradžią. Prašymų – anketų teikimo pradžia – 2021 m. rugpjūčio 20 d. (8:00 val.), pabaiga – 2021 m. rugsėjo 20 d. (15 val.).

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2021 m. spalio 4 d.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 000 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 400 Eur).

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385

BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (15 400 Eur).

 Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus – anketas ir pateikti Fondui iki 2021 m. rugsėjo 20 d.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos