Valstybinis studijų fondas 2019 m. rugpjūčio 16 d. numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis rudens semestrą gauti prašymų – anketų teikimo pradžią. Prašymų – anketų teikimo pradžia – 2019 m. rugpjūčio 19 d. (8:00 val.), pabaiga – 2019 m. rugsėjo 13 d. (13 val.).

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2019 m. spalio 2 d.

Vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestre bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (1 900 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (2 280 Eur).

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (14 630 Eur).

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus – anketas.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Studijų tarnybos paramos studentams vadybininkė
Regina Venckienė